Naše služby

Dopravní stavitelství

Zabýváme se specializovanými pracemi v oblasti železničního stavitelství. Naši zaměstnanci disponují příslušnou odbornou způsobilostí pro řízení a provádění staveb dráhy dle předpisu SŽDC Zam1 a máme k dispozici potřebné vybavení.

Zaměřujeme se na provádění těchto prací:

 • budování bezstykové koleje, vlastní válečková dráha a potřebné přípravky;
 • opravy a výměna prvků kolejových konstrukcí (koleje, výhybky, pražce, upevňovadla);
 • měření parametrů železničního svršku a spodku;
 • prohlídky a opravy železničních přejezdů a přechodů;
 • komplexní prohlídky drah dle vyhlášky 177/1995 Sb. vč. prohlídek umělých staveb;
 • mazání a seřizování výhybek;
 • opravy a doplnění vybavení dráhy;
 • udržování průjezdného průřezu drah (odstranění náletových dřevin vč. jejich likvidace);
 • likvidace vleček po administrativní i technické stránce vč. likvidace vyzískaného materiálu;
 • projektovou činnost v dopravě;
 • výkon služeb autorizovaného inženýra pro dopravní stavby;
 • provádění technickobezpečnostních zkoušek staveb dráhy.

Bližší informace poskytneme na vyžádání.

Ing. František Lanc
E-mail: lanc@kspd.cz
Tel.: +420 604 106 754